Gordon Fellows

DATES FELLOW(S)
2023 – 2024 Laura Flagg & Revati Mandage
2022 – 2023 Hong-Yi Zhang & Asa Stahl & Anastasia Newheart
2021 – 2022 Andrew Marshall & Kun Hu
2019 – 2020 Kun Hu (Astronomy/Astrophysics)
2018 – 2019 James Webster (Space Physics) & Yingchao Lu (Astronomy/Astrophysics)
2017 – 2018 Erik Weaver
2016 – 2017 no recipient
2015 – 2016 Will Barnes
2014 – 2015 Liheng Zheng
2013 – 2014 Chunming Zhu
2012 – 2013 Xin Lui
2011 – 2012 Yaxue Dong
2010 – 2011 Bei Hu
2009 – 2010 Yi Chen
2008 – 2009 Xin Tao
2007 – 2008 Han Wu
2006 – 2007 Rui Liu
2005 – 2006 Deirdre Wendel
2004 – 2005 Josef Koller
2003 – 2004 Shuo Ji & Kaan Ozturk
2002 – 2003 Tim Glover
2001 – 2002 Brent Buckalew
2000 – 2001 Yue Chen
1999 – 2000 Dechun Lin
1998 – 1999 Andrew L. Urquhart
1997 – 1998 Hee-Jeong Kim